slide01
Bydlet Vás tak nebaví?
slide02
MITAS Vám dům opraví!

Informace pro SVJ

Proč opravovat panelový dům ???

Informace pro SVJ a bytová družstva

 

Pokud Váš bytový dům potřebuje modernizaci, nabízíme Vám možnost zmodernizovat dům za dnešní ceny, dnešní DPH i dnešní úrokové sazby, neplýtvat penězi na drobné a neefektivní opravy, začít ihned šetřit na energiích a celkově zlepšit kvalitu bydlení.

 

Problematika panelových domů:

 • Špatný technický stav, celková zanedbanost
 • Vysoké provozní náklady
 • Snížení provozní bezpečnosti
 • Snižující se celková životnost domu a kvalita bydlení

 

Co dělat a proč:

 • Provedení celkové regenerace je nezbytnou podmínkou prodloužení životnosti domu
 • Stavební úpravy výrazně sníží náklady na vytápění
 • Celková regenerace výrazně zvýší kvalitu bydlení
 • Nečekat na získání vlastních zdrojů a využít zajímavých úvěrových podmínek bank

 

Proč opravu již dále neodkládat:

 • Zvyšování cen energie -provedením regenerace se sníží náklady na topení o cca 30-40%
 • Zvyšování cen stavebních prací
 • Zvyšování cen některých surovin (sklo, izolační materiály…)
 • Zvyšování  DPH
 • Velmi výhodné úrokové sazby úvěrů
 • Podpory při kompletní revitalizaci formou dotací
 • Zvýšení hodnoty jednotlivých bytových jednotek
 • Zvýšení celkové pohody bydlení
 • Z důvodu úspory nákladů se nedoporučuje rekonstrukci rozdělovat na etapy

 

Kompletní zajištění modernizace domu není úplně jednoduchá záležitost, proto Vám nabízíme odbornou pomoc:

 • Organizační zajištění shromáždění vlastníků bytových jednotek nebo členské schůze družstva včetně možné osobní účasti na tomto jednání a zpracování zápisu
 • Zajištění projektové dokumentace k plánovaným opravám včetně výkazu výměr
 • Zajištění průkazu energetické náročnosti případně i energetického auditu budovy
 • Zprostředkování financování modernizace formou úvěru, posouzení výhodnosti nabídek jednotlivých finančních institucí
 • Zajištění podkladů a podání žádostí o dotace z aktuálně dostupných dotačních titulů
 • Vyřízení podkladů pro stavební povolení případně ohlášení, obstarání vyjádření dotčených orgánů

 

Jsme přesvědčeni, že naše služby Vám ušetří mnoho času, starostí i peněz, protože máme s touto problematikou dlouholeté zkušenosti. Věříme, že naše případná spolupráce bude pro Vás nejen prospěšná, ale i příjemná.